Beijing Zisheng Courtyard / Jiejie studio


The covered bridge at the entrance. Image © Ripei Qiu

The covered bridge at the entrance. Image © Ripei Qiu
  • Architects: Jiejie studio
  • Location: No. 61 Deshengmennei Street, Xicheng District, Beijing, China
  • Category: Residential
  • Architectural Design: Guanyu Ming
  • Area: 140.0 m2
  • Project Year: 2018
  • Photographs: Ripei Qiu

Read more »