Camping Service Center in Louna / Atelier Li Xinggang


© Guangyuan Zhang

© Guangyuan Zhang
  • architects: Atelier Li Xinggang
  • Location: Dachong, Louna Village, Xingyi, Guizhou, China
  • Project Year: 2017
  • Photographs: Guangyuan Zhang
  • Photographs: Shaobo Lu
  • Photographs: Xinggang Li
  • Photographs: Courtesy of Atelier Li Xinggang
  • Area: 306.0 m2

Read more »