S Apartment / Yohei Kawashima Architects


© Koji Fujii / TOREAL

© Koji Fujii / TOREAL

Read more »